Vores drivkraft​

DRIVKRAFT - udtrykket står for en ”fremtidig” ønskværdig tilstand – eller et forventet resultat skabt af vores organisation.

Vision
I kraft af vores konsulentpraksis bidrager vi til skabelse af værdiskabende, effektive og fremtidssikrede organisationer hvor mennesker trives. Derudover påvirker og bidrager vi til skabelsen af et bedre omkringliggende samfund.


Forretningside
Vores forretningside udtrykkes gennem vores evne til at skabe dokumenterbare resultater hos vores kunder. Forretningsideen omsættes gennem vores menneskesyn, viden og konsulentpraksis indenfor Værdibaseret Lean.

Styrende værdier

Værdibaseret menneskesyn
Vores værdibaserede menneskesyn kommer til udtryk i følgende udsagn som virkeliggøres gennem vores konsulentpraksis.

  • Det enkelte menneske ønsker at gøre sit bedste
  • Som udgangspunkt ved ingen mere om det der gøres, end dem der gør det
  • Mennesker agerer i overensstemmelse med, hvordan de oplever en situation


​​Værdiskabende

Et samarbejde med Tange & Partners er en investering med kort tilbagebetalingstid, som medfører en forbedret tilstand organisatorisk, ledelsesmæssigt, økonomisk, trivselsmæssigt og i forhold til organisationens produktivitet.


Implementerende
Vi er implementerende i vores konsulentpraksis, ved at igangsætte og understøtte decentralisering som skaber en trækbåret transformation, der efterlader organisationen et sted hvor ledere, teams og medarbejdere agerer mere selvledende, selvudviklende og selvforvaltende – og vi ”går ikke” før det virker!

Tange & Partners • Tlf.: 62 800 700post@tange-partners.dk • Åmarksvej 46 • 5762 Vester Skerninge