Kontrolbud

Beregning og afgivelse af et stærkt og godt kontrolbud betyder helt banalt, at organisationen vinder eller som minimum afgiver et konkurrencedygtigt kontrolbud.

Da private bydere, i modsætning til den offentlige kontrolbyder, kan afgive tilbud der giver underskud (for at få fat i opgaven), kan det være svært at forudsige resultatet.

Derfor må kontrolbyder fokusere på 3 ting:

  • At organisationen er så effektiv som muligt - så prisen er så lav som muligt
  • At organisationens medarbejdere involveres og bidrager mest muligt, så deres viden omsættes og indgår i kontrolbuddet samt for at sikre medejerskab og accept
  • At organisationen frembringer det bedst mulige svar, på de dele af udbuddet der ikke omhandler pris

Det er således afgørende, at vi som udefrakommende eksperter bidrager med viden og understøtter processen i en træk-styret proces, drevet af organisationens medarbejdere og ledere.

Resultaterne taler for sig selv - i de sidste 6 år har alle de offentlige kunder vi har bistået, kun tabt et udbud 2 gange!

Tange & Partners • Tlf.: 62 800 700post@tange-partners.dk • Åmarksvej 46 • 5762 Vester Skerninge