Kultur- & Værdiudvikling

En sund og effektiv kulturudvikling bygger efter vores opfattelse på følgende definition.

De ansatte:

  • Er bevidste omkring organisationens formål og mål samt at arbejdet er meningsfyldt
  • Er gode til at rumme hinanden og anerkender hinandens kerneroller og samspillet
  • Er gode ambassadører for deres arbejdsplads og udviser en faglig stolthed
  • Oplever arbejdsglæde og en humørfyldt hverdag
  • Bidrager til øget produktivitet, værdiskabelse og innovation


Ledelsen:

  • Anerkender og praktiserer et værdibaseret menneskesyn
  • Anerkender ”vi er ikke ens” og at det er et element, i at skabe enestående resultater


Organisationen:

  • Frembringer produkter eller ydelser effektivt og konkurrencedygtigt, og er baseret på en høj kundetilfredshed samt et minimum af ressourceforbrug og spild (ressourcer omfatter her alle tænkelige, såvel organisationens egne som det omgivende samfunds

Tange & Partners • Tlf.: 62 800 700post@tange-partners.dk • Åmarksvej 46 • 5762 Vester Skerninge