​Leder-, Team- og medarbejderudvikling

En sund og effektiv leder-, team- og medarbejderudvikling indebærer at lederne, teamsne og medarbejderne:

  • Når deres mål og er glade for at arbejde i organisationen
  • Oplever at transformationen understøtter og fremmer dette

For at ovenstående kan opfyldes kræver det, at organisationsmedlemmerne før og under implementeringsprocessen forstår:

  • Hvorfor transformationen igangsættes (bl.a. gennem frembringelsen af et Nu-situations billede)
  • Hvad målet med transformationen er, samt de afledte muligheder det skaber for organisationen og for dem
  • De afledte konsekvenser, hvis transformationen fejler
  • Hvilke konkrete indsatsområder vi har fat i samt tilhørende værktøjer og redskaber
  • Nu-situation og det mål vi skal realisere/den situation vi skal skabe

Samt ikke mindst, at organisationsmedlemmerne forstår hvordan dé er en central del af løsningen og en succesfuld implementering.

Dette sker ved:

  • Tilrettelæggelse af en træk-styret proces og gennem en konkret aktiv involvering
  • At de gennemgår en udvikling og tilføres viden, træning og redskaber
  • At de bliver mere selvledende og selvforvaltende i deres arbejde

Tange & Partners • Tlf.: 62 800 700post@tange-partners.dk • Åmarksvej 46 • 5762 Vester Skerninge